YEMİN MERASİMİ

Aday memuru olarak görev yapmakta olan Muhammed Murad ÇELİK’in asalet tastiği onaylanması sebebiyle yemin merasimi yapılmıştır.