Trampa İlanı

SİT ​ALANLARINDA KALIP KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA TRA​MPA PROGRAMINA ALINAN GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE AİT TAŞINMAZLAR İLE TRAMPAYA KONU EDİLMEK ÜZERE BELİRLENEN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN LİSTESİ